Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (tzv. osobní společnosti), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (tzv. kapitálové společnosti) a evropská společnost a evropské hospodářské sdružení. Družstvem je také evropská družstevní společnost.

V oblasti obchodních korporací se činnost notáře vyžaduje zejména v následujících případech:

  • Sepis zakladatelských dokumentů a jejich změny
  • Osvědčení zásadních změn ve společnosti s ručením omezeným
  • Osvědčení zásadních změn v akciové společnosti
  • Osvědčení zásadních změn v družstvu
  • Přeměny obchodních společností a družstev
  • Přímé zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků
více >