Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a souvisícího pozemku, která se zakládá schválením stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu a vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

Úprava týkající se založení společenství vlastníků jednotek je poměrně složitá s ohledem na předchozí právní úpravu

více >