Změny stanov ve společenstvích vlastníků jednotek schvaluje nejvyšší orgán společenství - shromáždění. Postup při těchto změnách může být odlišný podle toho, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov. I s ohledem na aktuální judikaturu soudů je třeba, aby v konkrétním případě notář posoudil, zda je třeba pro osvědčení rozhodnutí shromáždění o změně stanov sepsat notářský zápis.

více >